Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení nádorové mRNA u kolorektálního karcinomu jako screeningové a prognostické metody
Název práce v češtině: Stanovení nádorové mRNA u kolorektálního karcinomu jako screeningové a prognostické metody
Název v anglickém jazyce: Determination of tumor mRNA in colorectal cancer as
screening and forecasting methods
Klíčová slova: kolorektální karcinom
Klíčová slova anglicky: colorectal cancer
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (14-400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2012
Datum a čas obhajoby: 27.11.2007 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  Prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.
  doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK