Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Bakteriální toxiny translokující přes plazmatickou membránu eukaryotických buněk
Název práce v češtině: Bakteriální toxiny translokující přes plazmatickou membránu eukaryotických buněk
Název v anglickém jazyce: Bacterial toxins translocating across the membrane of eucaryotic cells
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2012
Datum zadání: 31.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: RNDr. Jiřina Žáčková Suchanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK