Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Evoluční vztahy tetraploidních zástupců skupiny Galium pusillum (sekce Leptogalium) na území střední Evropy. Alopatrická diferenciace českého endemického druhu G. sudeticum.
Název práce v češtině: Evoluční vztahy tetraploidních zástupců skupiny Galium pusillum (sekce Leptogalium) na území střední Evropy. Alopatrická diferenciace českého endemického druhu G. sudeticum.
Název v anglickém jazyce: Evolutionary history of tetraploid representatives Galium pusillum group (sect. Leptogalium) in central Europe. Allopatric differentiation of Czech endemic species G. sudeticum
Klíčová slova: Galium, G. pusillum agg., G. pumilum, G. sudeticum, G. valdepilosum, G. anisophyllon, hybridizace, postglaciální migrace, alopatrická speciace, polyploidizace, endemismus
Klíčová slova anglicky: Galium, G. pusillum agg., G. pumilum, G. sudeticum, G. valdepilosum, G. anisophyllon, hybridization, postglacial migration, allopatric speciation, polyploidization, endemism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2012
Datum zadání: 30.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK