Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové technologie ve vzdělání z fenomenologického hlediska
Název práce v češtině: Nové technologie ve vzdělání z fenomenologického hlediska
Název v anglickém jazyce: New Technologies in Education from the Phenomenological Point of View
Klíčová slova: fenomenologie, výchova, vzdělání, technologie, média, vnímání
Klíčová slova anglicky: phenomenology, upbringing, education, technologies, media, perception
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2012
Datum zadání: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Podrobné studium Platónových děl: Ústava, Faidros, Symposion, Parmenides
Analýza filosofického myšlení u Deleuze (Záhyb)
Analýza Nietzschových děl (Tak pravil Zarathustra, Vůle k moci)
Studium sekundární literatury
Seznam odborné literatury
Platón Ústava
Platón Faidros
Platón Symposion
Platón Parmenides
Deleuze Záhyb
Nietzsche
Tak pravil Zarathustra
Nietzsche Der Wille zur Macht
Předběžná náplň práce
Diplomová práce popisuje propojení témat vzdělání a technologií z pohledu fenomenologie. Hypotézou této diplomové práce je myšlenka, že nové technologie mají vliv na proměnu vnímání reálného světa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK