Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě
Název práce v češtině: Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě
Název v anglickém jazyce: Effect of selected food supplements on metabolism of food-born carcinogens
Klíčová slova: metabolismus, střevní mikrosomy, játra, inhibice
Klíčová slova anglicky: metabolism, small intestine microsomes, liver, inhibition
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2012
Datum zadání: 03.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: RNDr. Mgr. Kamila Burdová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK