Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nedostatek spánku u sester ve směnném provozu
Název práce v češtině: Nedostatek spánku u sester ve směnném provozu
Název v anglickém jazyce: Sleep Deficiency of Nurses in Shift Work
Klíčová slova: nedostatek spánku, spánkový deficit, zdravotní sestra, směnný provoz
Klíčová slova anglicky: Sleep Deficiency, Nurse, Shift Work
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2012
Datum zadání: 27.10.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: MUDr. Kateřina Jiroutková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK