Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkrétní bezpečnost protokolu IPSec
Název práce v češtině: Konkrétní bezpečnost protokolu IPSec
Název v anglickém jazyce: Concrete Security of the IPSec Protocol
Klíčová slova: IPSec, IKE, konkrétní bezpečnost, výměna klíčů s ochranou autentičnosti
Klíčová slova anglicky: IPSec, IKE, concrete security, authenticated key exchange
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Bohuslav Rudolf
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2012
Datum zadání: 28.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomanta je provedení rozboru, případně důkazu, konkrétní
bezpečnosti pro vybranou variantu IKE (resp. IKEv2) protokolu IPSec

Předpokládaná osnova (a postup) práce
• Vysvětlení podstaty formální, asymptotické a konkrétní bezpečnosti kryptografických protokolů.
• Stručný popis protokolu IKEv1 a IKEv2, vysvětlení jednotlivých variant.
• Studium známých výsledků asymptotické bezpečnosti variant IKE.
• Studium modelového příkladu důkazu konkrétní bezpečnosti zvoleného kryptografického protokolu.
• Výběr varianty IKE, pro niž bude provedena analýza konkrétní bezpečnosti.
• Vysvětlení podstaty formální bezpečnosti. Shrnutí známých výsledků studia formální bezpečnosti dané varianty.
• Analýza konkrétní bezpečnosti vybrané varianty IKE.
• Závěry.
Seznam odborné literatury
Boyd C. Mathuria An.: Protocols for Authentication and Key Establishment, Springer 2003
Cannetti R., Krawczyk H.: Security Analysis of IKEs Signature-based Key-Exchange Protocol, Crypto 2002,
Cannetti R., Krawczyk H.: Analysis of Key Exchange Protocols and Their Use for Building Secure Channels, Eurocrypt 2001,
Cremers C.: Key Exchange in IPSec revisited: Formal Analysis of IKEv1 and IKEv2
Roy Arn., Datta An., Mitchell J. C.: Formal Proofs of Cryptographic Security of Cryptographic Security of Diffie-Hellman-based Protocols
Morrissey P., Smart N. P., Warinschi B.: The TLS Handshake Protocol: A modular Analysis
Předběžná náplň práce
V současnosti jsou veřejnosti dostupné buď analýzy formální bezpečnosti nebo analýzy asymptotické výpočetní bezpečnosti variant IKE. Úkolem diplomanta bude seznámit se s jejich obsahem, případně s příkladem analýzy konkrétní bezpečnosti jiného protokolu a na jejich základě vybrat vhodnou variantu IKEv1 resp. IKEv2 a provést analýzu její konkrétní bezpečnosti (lze se inspirovat i modulární analýzou TLS).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK