Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Purifikace monoklonálních protilátek a příprava nosiče pro izolaci glutamátkarboxypeptidasy II z biologického materiálu
Název práce v češtině: Purifikace monoklonálních protilátek a příprava nosiče pro izolaci glutamátkarboxypeptidasy II z biologického materiálu
Název v anglickém jazyce: Preparation of affinity resin for the identification and preparation of glutamate carboxypeptidase II in biological material
Klíčová slova: GCPII; monoklonální protilátky; konjugáty protilátek; imunoterapie; nádor prostaty
Klíčová slova anglicky: GCPII; monoclonal antibody; immunoconjugate; immunotherapy; prostate cancer
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 11.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK