Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost vybraných doplňků stravy z pohledu přítomnosti přídatných látek II.
Název práce v češtině: Bezpečnost vybraných doplňků stravy z pohledu přítomnosti přídatných látek II.
Název v anglickém jazyce: Safety of selected dietary supplements with regard to the content of food additives II.
Klíčová slova: Bezpečnost, Doplňky stravy, Přídatné látky
Klíčová slova anglicky: Safety, Dietary Supplements, Food Additives
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: PharmDr. Helena Marešová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem diplomové práce je analýza nejprodávanějších potravinových doplňků z pohledu přítomnosti přídatných látek a jejich vlivu na zdraví člověka. Diplomantka se seznámí blíže s danou problematikou u nás i v zahraničí. Šetření týkající se nejprodávanějších potravinových doplňků v České republice proběhne v roce 2011. Osloveny budou největší lékárenské řetězce v České republice. Diplomantka bude spolupracovat na tvorbě elektronické databáze, analýze a interpretaci získaných dat.
Seznam odborné literatury
[1] Dietary Supplements—A Framework for Evaluating Safety, by the Committee on the Framework for Evaluating the Safety of Dietary Supplements, Food and Nutrition Board, Board on Life Sciences, Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies, 2004, The National Academies Press, Washington, DC. [2]Seznam barviv, konzervantů, emulgátorů a přídatných látek [online]. [cit. 2011-11-27]. Dostupné na: [3] STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE. Tabulka nevyhovujících doplňků stravy a potravin pro sportovce [online]. 2011-07—[cit. 2011-11-27]. Dostupné na: <http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1027942&docType=ART&nid=11810> [4] ING.WINKLEROVÁ, Daniela. E kódy [online]. 2008-01—[cit. 2011-11-27]. Dostupné na: [5] BERÁNKOVÁ. Přehled potravinářských aditiv podle E-kódu[online]. 2011-07[cit.2011-11-27]. Dostupné na: [6] Everything Added to Food in the United States (EAFUS)[online]. 2011-11—[cit. 2011-11-27]. Dostupné na http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnNavigation.cfm?rpt=eafusListing [7] FAO AND WHO. Codex General Standard for Food Additives (GSFA) Online Database [online]. 2011—[cit.2011-11-27]. Dostupné na:
Předběžná náplň práce
Kompilace seznamu nejprodávanějších potravinových doplňků za rok 2011 na základě získaných dat z lékárenských řetězců. Tvorba seznamu přídatných látek nacházejících se v produktech a analýza jejich vlivu na lidské zdraví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Making a list of top dietary supplements sold in the Czech republic in 2011 based on pharmacy chain data. Making a list of food additives found in dietary supplements and analyzing their effects on health.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK