Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Molecular patology of porphyrias
Název práce v češtině: název v českém jazyce není uveden
Název v anglickém jazyce: Molecular patology of porphyrias
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN v Praze (11-00650)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2007
Datum zadání: 17.07.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 15:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
  doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK