Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od hledání nových onkogenů k pokusu předefinovat fenomén kancerogeneze
Název práce v češtině: Od hledání nových onkogenů k pokusu předefinovat fenomén kancerogeneze
Název v anglickém jazyce: From the search for new oncogenes to the effort of redefining the cancerogenesis phenomenon
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2012
Datum zadání: 02.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.11.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK