Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Užívání tabákových výrobků u studentů 3. LF UK
Název práce v češtině: Užívání tabákových výrobků u studentů 3. LF UK
Název v anglickém jazyce: The use of tobacco products by students from the 3rd Medical Faculty of Charles University
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 02.11.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK