Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě s Ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou ve třídě
Název práce v češtině: Dítě s Ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou ve třídě
Název v anglickém jazyce: Children with the Ulcerative Colitis, Crohn´s Disease in the Classroom.
Klíčová slova: Dítě s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou ve třídě
Klíčová slova anglicky: Children with the ulcerative Colitis and Crohn´s Disease in the Classroom
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2012
Datum zadání: 18.10.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK