Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady ekonomické krize na vývoj plodnosti ve státech Evropské unie
Název práce v češtině: Dopady ekonomické krize na vývoj plodnosti ve státech Evropské unie
Název v anglickém jazyce: The impact of economic crises on fertility in EU member states
Klíčová slova: ekonomické ukazatele, demografické ukazatele, ekonomická krize, Evropská unie, shluková analýza, rodinná politika
Klíčová slova anglicky: economic indicators, demographic indicators, economic crisis, European Union, family policy, cluster analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 24.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK