Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus
Název práce v češtině: Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus
Název v anglickém jazyce: Variability in health state of mice in Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus hybrid zone
Klíčová slova: hematologie, hybridizace, parazit, speciace, zánět, rezistence, konkanavalin A, fytohemaglutinin, ConA, PHA, otokový kožní test
Klíčová slova anglicky: haematology, hybridisation, parasite, speciation, inflammation, resistance, Concanavalin A, Phytohemagglutinin, ConA, PHA, skin-swelling test
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
- Zhodnocení variability základních hematologických parametrů u divokých myší odchycených v hybridní zóně Mus m. musculus a M. m. domesticus ve vztahu k subspecifické příslušnosti a přítomnosti intestinálních parazitů
- Porovnání hodnot těchto hematologických parametrů u wild-derived inbredních linií reprezentujících různé poddruhy myši domácí
- Zjištění vlivu poměrů leukocytů v periferní krvi na infiltraci různých leukocytárních typů do podkoží po stimulaci zánětlivé odpovědi pomocí PHA a ConA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK