Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of deformation partitioning on the tectonic evolution of the superstructure-infrastructure transition in the Teplá-Barrandian domain
Název práce v češtině: Role deformačního členění na tektonický vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v tepelsko-barrandienské oblasti
Název v anglickém jazyce: The role of deformation partitioning on the tectonic evolution of the superstructure-infrastructure transition in the Teplá-Barrandian domain
Klíčová slova: suprastruktura; infrastruktura; tepelské krystalinikum; Tepelská střižná zóna; modelování staveb; P-T modelování; geochronologie
Klíčová slova anglicky: superstructure; infrastructure; Teplá shear zone; fabric modelling; P-T modelling; geochronology
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum a čas obhajoby: 06.06.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2019
Oponenti: Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D.
  prof. Bernhard Grasemann
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Racek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
The concept of the superstructure and infrastructure definition is based on the differences in structural style and metamorphism between the upper, weakly metamorphosed and lower, mostly migmatitic crustal levels in orogenic core zones. According to these classic tectonic models, the orogenic infrastructure exhibits gently inclined and highly transposed fabrics while the orogenic superstructure shows upright folds and mostly vertical fabrics. The infrastructure – superstructure transition zone (ISTRA) has never been precisely defined and not specifically studied in orogens so far. Teplá crystalline complex is one of the few locations where the fossil ISTRA of Variscan orogenic crust could be studied. As the process of the transposition of steep fabrics to shallow dipping ones has polyphase character and the two orogenic events have been recognized in the area (Cadomian and Variscan), interpretation of structural and metamorphic evolution has been a matter of controversy for last decades. The aim of project to summarize existing and newly obtained field-structural, microstructural and petrological data, critically question the commonly accepted theory of “brittle-ductile transition” and formulate more general criteria to understand mechanical decoupling of orogenic crust.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The concept of the superstructure and infrastructure definition is based on the differences in structural style and metamorphism between the upper, weakly metamorphosed and lower, mostly migmatitic crustal levels in orogenic core zones. According to these classic tectonic models, the orogenic infrastructure exhibits gently inclined and highly transposed fabrics while the orogenic superstructure shows upright folds and mostly vertical fabrics. The infrastructure – superstructure transition zone (ISTRA) has never been precisely defined and not specifically studied in orogens so far. Teplá crystalline complex is one of the few locations where the fossil ISTRA of Variscan orogenic crust could be studied. As the process of the transposition of steep fabrics to shallow dipping ones has polyphase character and the two orogenic events have been recognized in the area (Cadomian and Variscan), interpretation of structural and metamorphic evolution has been a matter of controversy for last decades. The aim of project to summarize existing and newly obtained field-structural, microstructural and petrological data, critically question the commonly accepted theory of “brittle-ductile transition” and formulate more general criteria to understand mechanical decoupling of orogenic crust.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK