Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Animální modely obsedantně-kompulzivní poruchy
Název práce v češtině: Animální modely obsedantně-kompulzivní poruchy
Název v anglickém jazyce: Animal models of obsessive-compulsive disorder
Klíčová slova: animální model, chování, myši, Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD), potkani
Klíčová slova anglicky: animal model, behavior, mice, Obsessive-compulsive disorder (OCD), rats
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK