Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Infekční onemocnění získaná v souvislosti s pobytem v zahraničí
Název práce v češtině: Infekční onemocnění získaná v souvislosti s pobytem v zahraničí
Název v anglickém jazyce: Infection diseases equired after traveling abroad
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK