Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Likvidace dědictví
Název práce v češtině: Likvidace dědictví
Název v anglickém jazyce: Liquidation of probate estate due to excessive debts
Klíčová slova: Likvidace, dědictví, dluhy
Klíčová slova anglicky: Liquidation, inheritance, debts
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2012
Datum zadání: 16.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Datum a čas obhajoby: 22.01.2015 11:30
Místo konání obhajoby: Obhajoba se uskuteční v m. č. 229 PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2015
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá jedním z institutů občanského práva procesního, kterým je likvidace dědictví, nově označeným jako likvidace pozůstalosti. Jejím cílem je rámcově postihnout procesní postup při likvidaci pozůstalosti, a to od zahájení pozůstalostního řízení až po vydání konečného rozhodnutí ve věci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with one of the civil procedure institutes, liquidation of probate estate due to excessive debts, also known as liquidation of heritage that is newly designated as liquidation of inheritance. The thesis aims to comprehensively cover the liquidation-of-inheritance-procedure, from the opening of inheritance proceedings till the issuance of the decision resolving the case.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK