Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka
Název práce v češtině: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka
Název v anglickém jazyce: Primary School Pupil Numbers and Demographic Change in Czech Municipalities
Klíčová slova: populační vývoj, kapacity základních škol, regionální diferenciace, Webbův graf, prostorová autokorelace, Česko
Klíčová slova anglicky: population development, primary school capacity, regional differences, Webb’s graphs, spatial autocorrelation, Czechia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2012
Datum zadání: 10.01.2013
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
  RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK