Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadlo Minor po roce 1989 do současnosti
Název práce v češtině: Divadlo Minor po roce 1989 do současnosti
Název v anglickém jazyce: Theatre "Minor" From The Year 1989 Up to Present
Klíčová slova: Divadlo Minor, loutkové divadlo, divadlo pro děti, inscenační styl, Karel Makonj, Jan Jirků, David Drábek, Jiří Adámek
Klíčová slova anglicky: The Minor Theatre, puppet theatre, theatre for children, staging styles, Karel Makonj, Jan Jirků, David Drábek, Jiří Adámek
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Christov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2012
Datum zadání: 11.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.10.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka zmapuje historii a vývoj divadla po roce 1989 se zaměřením na režijní práci a výrazné inscenace Karla Makonje (ještě v budově na tehdejším Gorkého náměstí) a režisérské osobnosti a inscenace nové éry divadla ve Vodičkově ulici. Pokusí se zachytiti změny a formování současného divadla Minor (výtvarné a hudební tendence, spolupráce s KALD DAMU, koncepce rodinného divadla...).
Z hlediska pramenů a informací bude využívat archiv divadla s fotografiemi, texty, programy a video/dvd záznamy všech inscenací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK