Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generating Methods in GR and Properties of the Resulting Solutions
Název práce v češtině: Generující metody v OTR a vlastnosti získaných řešení
Název v anglickém jazyce: Generating Methods in GR and Properties of the Resulting Solutions
Klíčová slova: konformní transformace, Maxwellovo pole, pp-vlny
Klíčová slova anglicky: conformal transformation, Maxwell fi eld, pp-waves
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2012
Datum zadání: 11.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.10.2012
Datum a čas obhajoby: 09.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.11.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK