Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Využitie molekulárno-biologických metód (QRT-PCR) a imunocytologických metód (prietoková cytometria a imunocytochémia) pre detekciu minimálne reziduálnej choroby u neuroblastómu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Využitie molekulárno-biologických metód (QRT-PCR) a imunocytologických metód (prietoková cytometria a imunocytochémia) pre detekciu minimálne reziduálnej choroby u neuroblastómu
Název práce v češtině: Využití molekulárně biologických (QRT-PCR) a imunocytologických metod (průtokový cytometr a imunocytochemie) pro detekci minimální reziduální nemoci u neuroblastomu.
Název v anglickém jazyce: The use of molecular-biology methods (QRT-PCR) and immunocytological methods (flow cytometry and immunocytochemistry) for the detection of minimal residual disease in neuroblastoma
Klíčová slova: neuroblastóm, QRT-PCR, prietoková cytometria, imunocytochémia, morfológia, kostná dreň, periférna krv
Klíčová slova anglicky: neuroblastoma, QRT-PCR, flow cytometry, imunocytochemistry, morfology, bone marow, peripheral blood
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2012
Datum zadání: 14.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK