Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístupy k regulaci trans forem mastných kyselin ve výživě v různých zemích
Název práce v češtině: Přístupy k regulaci trans forem mastných kyselin ve výživě v různých zemích
Název v anglickém jazyce: Approaches to Regulation of Trans Fatty Acids in Nutrition in Differential
Countries
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2005
Datum zadání: 28.04.2005
Datum a čas obhajoby: 18.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK