Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extremofilní organizmy a jejich prostředí - možnosti Ramanovy spektrometrie pro identifikaci klíčových biomarkerů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Extremofilní organizmy a jejich prostředí - možnosti Ramanovy spektrometrie pro identifikaci klíčových biomarkerů
Název práce v češtině: Extremofilní organizmy a jejich prostředí - možnosti Ramanovy spektrometrie pro identifikaci klíčových biomarkerů
Název v anglickém jazyce: Extremophiles and their environments - possibilities of using Raman spectroscopy for key biomarkers detection
Klíčová slova: Ramanova spektrometrie, extremofilní organizmy, halofilní mikroorganizmy,
Klíčová slova anglicky: Raman spectroscopy, extremophiles, halophilic microorganisms
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2012
Datum zadání: 10.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Přehled extremofilních organizmů, výhody aplikace Ramanovy spektrometrie pro identifikaci biomolekul extremofilů, příklad aplikace Ramanovy spektrometrie
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Review of extremophiles, advantages of the application of Raman spectroscopy for detection of biomolecules of extremophiles, an example of the use of Raman spectroscopy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK