Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Fyzioterapie u pacientů po zlomenině proximálního konce humeru řešené konzervativně
Název práce v češtině: Fyzioterapie u pacientů po zlomenině proximálního konce humeru řešené konzervativně
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy in patiens after fracture of the proximal end of humerus solved conservatively
Klíčová slova: Fyzioterapie, fraktury proximálního humeru, lopatka, ramenní kloub, svaly, hybnost
Klíčová slova anglicky: Physiotherapy, fractures of the proximal humerus, shoulder blade, shoulder joint, muscles, momentum
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Molnár
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2012
Datum zadání: 04.01.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Oponenti: Mgr. Ondřej Němeček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK