Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti ověření biologické příbuznosti u anonymních lidských kosterních pozůstatků
Název práce v češtině: Možnosti ověření biologické příbuznosti u anonymních lidských kosterních pozůstatků
Název v anglickém jazyce: The possibilities of the verification of biological kinship at anonymous human skeletal remains
Klíčová slova: analýza příbuznosti, nemetrické znaky, dentální znaky, metrická analýza, DNA analýza
Klíčová slova anglicky: kinship analysis, non-metric traits, odontological traits, metric analysis, DNA analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2012
Datum zadání: 10.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Petra Stránská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce přináší shrnutí dosavadních znalostí o možnostech ověřování biologické příbuznosti u anonymních lidských kosterních pozůstatků. Cílem je představit výhody a nevýhody jednotlivých metod ověřování biologické příbuznosti, a jejich srovnání. U každé metody je přehled hlavních výzkumů se zaměřením na studie posledních tří desetiletí. Práce je rozdělena na dvě hlavní části; a) první se zabývá metodami fyzické antropologie, zahrnující nemetrické a metrické znaky na lidské kostře,nemetrické a metrické dentální znaky a vedlejší obličejové dutiny, b) druhá část práce se zabývá metodami molekulární antropologie, zahrnující analýzu DNA a analýzu krevních skupin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This research presents the summary of existing knowledges about verification of biological kinship at anonymous human skeletal remains. Aim is presenting of advantages and disadvantages for each method of verification of biological kinsip, and their comparison. For each method, there is a survey of main studies focusing on the studies of the past three decades. The research is divided into two main parts;a) the first deals with methods of physical anthropology, including non-metric and metric traits on the human skeleton, non-metric and metric odontological traits and facial cavities, b) the second part deals with methods of molecular anthropology, including DNA analysis and analysis of blood groups.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK