Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Long-term variability of heat waves and cold spells in Central Europe
Název práce v češtině: Dlouhodobá proměnlivost horkých a studených vln ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Long-term variability of heat waves and cold spells in Central Europe
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2012
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 29.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
  prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Období extrémně vysokých teplot v létě nebo nízkých teplot v zimě (obvykle označovaná jako horké/studené vlny) mají velké dopady na životní prostředí, ekosystémy i lidskou společnost. V souvislosti s globálním oteplováním panují obavy, že se intenzita a četnost horkých vln v budoucím klimatu zvýší. V případě studených vln zase některé nedávné práce upozorňují na možnou souvislost jejich výskytu se změnami sluneční činnosti, a to v důsledku změn cirkulace v mírných šířkách.
Cílem práce je 1) vypracovat rešerši o současném stavu poznatků týkajících se změn a proměnlivosti charakteristik horkých a studených vln ve střední Evropě v minulosti, příčinách těchto změn a o projekcích vycházejících ze simulací klimatických modelů za změněných radiačních vlastností atmosféry (scénáře při změně klimatu), 2) analyzovat proměnlivost horkých a studených vln v dlouhodobých řadách ve střední Evropě, 3) vyhodnotit, do jaké míry byly vybrané případy horkých a studených vln z nedávné doby extrémní v dlouhodobém kontextu, 4) zhodnotit simulaci horkých a studených vln ve střední Evropě ve výstupech současných klimatických modelů pro nedávné (kontrolní) klima a 5) vyhodnotit scénáře změn charakteristik horkých a studených vln při změně klimatu a jejich neurčitosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK