Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Fyzioterapie nestability kolenního kloubu při poranění předního zkříženého vazu
Název práce v češtině: Fyzioterapie nestability kolenního kloubu při poranění předního zkříženého vazu
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy of instability of knee by injury LCA
Klíčová slova: Přední zkřízení vaz, nestabilita, stabilizátory, oslabení, m.vastus med.obliquus
Klíčová slova anglicky: anterior cruciat ligament, instability, stabilizers, weakness, m.vastus med.obliq.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Molnár
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2012
Datum zadání: 04.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: Mgr. Ondřej Němeček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK