Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kvalita života nemocných po amputaci dolní končetiny
Název práce v češtině: Kvalita života nemocných po amputaci dolní končetiny
Název v anglickém jazyce: Quality of life of patients after amputation of lower limb
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2012
Datum zadání: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Oponenti: Bc. Jitka Borkovcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK