Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace umělé potratovosti v České republice
Název práce v češtině: Regionální diferenciace umělé potratovosti v České republice
Název v anglickém jazyce: Regional differentiation of induced abortion rate in the Czech republic
Klíčová slova: umělé přerušení těhotenství, kraj, postoje
Klíčová slova anglicky: induced abortion, region, attitudes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2012
Datum zadání: 25.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK