Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.
Název práce v češtině: Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.
Název v anglickém jazyce: The role of rudimentary structures in odontogenesis.
Klíčová slova: Vývoj zubu, nadpočetný zub, zubní rudiment, sklovinný uzel, Sonic Hedgehog
Klíčová slova anglicky: Tooth development, supernumerary tooth, tooth rudiment, enamel knot, Sonic Hedgehog
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2012
Datum zadání: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 12.12.2017 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2017
Oponenti: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
  MUDr. Jan Štembírek
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK