Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol
Název práce v češtině: Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol
Název v anglickém jazyce: Inclusive education process analysis of mentally disabled regular primary school students.
Klíčová slova: Edukace, inkluzivní vzdělávání, mentální postižení, školní integrace, učitel, základní škola, žák.
Klíčová slova anglicky: Education, inclusive education, dispersonalization, school integration, teacher basic school, student.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 10:00
Místo konání obhajoby: doktorská zasedací místnost, 1. p. M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
  doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK