Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální podnikání: Pragulic, prohlídky města očima lidí bez domova
Název práce v češtině: Sociální podnikání: Pragulic, prohlídky města očima lidí bez domova
Název v anglickém jazyce: Social Entrepreneurship: Pragulic, City tours through the eyes of the homeless
Klíčová slova: sociální podnikání, společensky prospěšné podnikání, Pragulic, bezdomovci, inovace
Klíčová slova anglicky: Social Entrepreneurship, Pragulic, homeless, innovation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK