Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemická exkurze ve středoškolském vzdělávání
Název práce v češtině: Chemická exkurze ve středoškolském vzdělávání
Název v anglickém jazyce: CHEMISTRY ORIENTED FIELD TRIP IN SECONDARY EDUCATION
Klíčová slova: exkurze, chemie, střední školství, expozice, mimoškolní výuka
Klíčová slova anglicky: field trip, chemismy, secondary education, exhibition, out of school teaching
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK