Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Evaluace česky: Situace evaluování projektů organizací občanského sektoru v České republice
Název práce v češtině: Evaluace česky: Situace evaluování projektů organizací občanského sektoru v České republice
Název v anglickém jazyce: Evaluation in Czech: Situation of Evaluation of NGO's Projects in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK