Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné změny ve formách náhradní rodinné péče
Název práce v češtině: Současné změny ve formách náhradní rodinné péče
Název v anglickém jazyce: Current changes in the forms of foster care
Klíčová slova: ¨Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, profesionální pěstounství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, hostitelská péče, ústavní péče.
Klíčová slova anglicky: Foster care, foster care, professionalfoster care, adoption,guardianship,custody, host care, institutionalcare.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2012
Datum a čas obhajoby: 14.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Oponenti: PhDr. Jitka Cintlová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK