Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén tetování v české kultuře
Název práce v češtině: Fenomén tetování v české kultuře
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Tattooing in the Czech Culture
Klíčová slova: fenomén; média; motivace; tetování; identita; funkce; umění; vývoj
Klíčová slova anglicky: phenomenon; media; motivation; tattooing; identity; function; art; development
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2012
Datum zadání: 08.08.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce bude teoreticko-empirická analýza fenoménu tetování v české kultuře z hlediska jeho historie i současnosti. Důraz bude kladen na posun vnímání obrazu tetování a tetovaných v současné české společnosti, jakým způsobem zacházejí média se stereotypy vztahující se k tomuto fenoménu, a jaké změny nastaly mezi jeho nositeli ve skutečnosti. Naší snahou bude analyzovat, zdali se některé subkultury české společnosti vyznačují specifickým stylem či motivy tetování. Součástí práce bude i empirický výzkum založený na kvantitativní metodě, dále pak rozhovory s vybranými tetovanými i tatéry.
Seznam odborné literatury
FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Překlad Jana Trnková, Věra Matoušová. Praha: Rebo, 1998, 128 s. ISBN 80-723-4028-X
FIKSA, Radek. Encyklopedie bodyartu. Vyd. 1. Ve Žďáře nad Sázavou: Sowulo Press, 2009. ISBN 978-809-0395-749.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 594 s. ISBN 80-720-3124-4.
NOVÁČEK, Ot. Tetování a tetovaní. 1937.
RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 350 s. Dějiny odívání. ISBN 80-710-6780-6.
STEWARD, Samuel M. (1990): Bad Boys and Tough Tattooos: A Social History of the Tattoo with Gangs, Sailors and Street Corner Punks. 1950-1965, 2nd ed., NY – Haworth Press, 204 s
VALENTA, Vladimír. Tetování a tetovaní. Vyd. 1. Praha: Deus, 2011, 269 s. ISBN 978-80-87408-03-2.
518, Vladimir. Kmeny: [současné městské subkultury. 1. vyd. Editor Karel Veselý. V Praze: Yinachi, 2011, 517 s. ISBN 978-809-0397-323.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK