Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patterns and processes in desmid communities: Insights from functional and phylogenetic approaches
Název práce v češtině: Procesy strukturující krásivková společenstva: funkční a fylogenetický přístup
Název v anglickém jazyce: Patterns and processes in desmid communities: Insights from functional and phylogenetic approaches
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2012
Datum zadání: 06.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: prof. Elena Litchman, Dr.
  Dr. Francesco De Bello, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK