Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat
Název práce v češtině: Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat
Název v anglickém jazyce: Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Akademie věd ČR (51-900730)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2012
Datum zadání: 05.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2012 10:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2012
Oponenti: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
  prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK