Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu
Název práce v češtině: Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu
Název v anglickém jazyce: Wave-packet basis in the description of the resonance scattering
Klíčová slova: kvantová mechanika, rezonanční rozptyl
Klíčová slova anglicky: quantum mechanics, resonance scattering
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2016
Datum zadání: 15.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student by se měl seznámit s ruznými přístupy k diskretizaci kontinua, užívanými v kvantové teorii rozptylu, a porovnat jejich vlastnosti při řešení modelového problému potenciálového rozptylu.
Seznam odborné literatury
J. R. Taylor, Scattering Theory: The Quantum Theory on Nonrelativistic Collisions, Wiley 1983
Rubtsova, Kukulin, and Pomerantsev, Phys. Rev. C 81, 064003 (2010)
Předběžná náplň práce
Numerický výpočet fázových posuvů v kvantové teorii rozptylu závisí na kvalitní reprezentaci kontinua. V nedávné době byl v tomto kontextu navržen nový přístup k jeho diskretizaci prostřednictvím tzv. báze vlnových balíků, která mimo jiné dává dokonalou kontrolu nad hustotou diskrétních hladin v různých intervalech energie. Student by se měl seznámit s vlastnostmi této báze a možnostmi jejího využití v různých numerických přístupech k řešení rozptylového problému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Numerical evaluation of phase shifts in the quantum scattering theory relies on the good representation of continuum. Recently, novel approach to its discretization has been proposed, which is based on the so-called wave-packet basis. One of the advantages of this basis is perfect control over the density of the resulting discrete levels in various energy intervals. Student should study the usefulness of the basis for different numerical approaches to scattering problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK