Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence drogových závislostí (projekt)
Název práce v češtině: Prevence drogových závislostí (projekt)
Název v anglickém jazyce: Prevention of Drug Addiction (Project)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Dotřelová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2012
Datum zadání: 04.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Natálie Dytková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK