Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Komplexy zirkonia s polyaminokarboxylátovými ligandy
Název práce v češtině: Komplexy zirkonia s polyaminokarboxylátovými ligandy
Název v anglickém jazyce: Zirconium complexes with polyaminocarboxylate ligands
Klíčová slova: 89Zr, zirkonium, Desferrioxamin B, immuno-PET, DTTAPPh
Klíčová slova anglicky: 89Zr, zirkonium, Desferrioxamin B, immuno-PET, DTTAPPh
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2012
Datum zadání: 04.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK