Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Název práce v češtině: Modely změn v ekonometrických časových řadách
Název v anglickém jazyce: Models of changes in econometric time sequences
Klíčová slova: Strukturální změny, regresní model, sekvenční testy
Klíčová slova anglicky: Structural break, regression model, sequential tests
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2012
Datum zadání: 04.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.10.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK