Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická emisní spektroskopie plazmové trysky
Název práce v češtině: Optická emisní spektroskopie plazmové trysky
Název v anglickém jazyce: Optical emission spectroscopy of plasma jet
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Cílem práce je část charakterizace nízkoteplotní plazmové trysky pracující za atmosférického tlaku.
Student se bude podílet na měření a vyhodnocení optických emisních spekter plazmatu.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK