Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osudy zámku Zelená Hora v průběhu 20. století
Název práce v češtině: Osudy zámku Zelená Hora v průběhu 20. století
Název v anglickém jazyce: Fates of the Castle of Zelená Hora during the 20th Century
Klíčová slova: Regionální historie, zámek, Zelená Hora
Klíčová slova anglicky: Regional history, Castle, Zelená Hora
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2012
Datum zadání: 10.04.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Markéta Dvořáková
 
 
 
Zásady pro vypracování
- stručná charakteristika tématu: Seznámení s dějinami a důležitými historickými momenty panství Zelená hora. Zachycení jeho osudů a využití během dvacátého století v kontextu společenského vývoje. Popis situace po roce 1945 a po roce 1989. Dokumentace současného stavu areálu (budov, zámeckého parku, kasáren, ...) a jeho dnešní využití.

- metody práce: studium literatury, archivní materiály, rozhovory s pamětníky

- předpokládaná struktura:
1. Úvod
2. Historie
3. Dvacáté století
4. Stav areálu a jeho využití v dnešní době
5. Závěr
6. Přílohy: dobové fotografie, mapy, plány, fotodokumentace

Seznam odborné literatury
Berndorf, A. - Zelená Hora, Plzeň 1926
Durdík, T. - Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
Karel, T., Foud, K.- Jižní Plzeňsko II, Domažlice 2000
Motejzík, P. - Zelená Hora a Klášter u Nepomuku, České Budějovice 2006
Sedláček, A. - Hrady, zámky a tvrze Království českého.
Předběžná náplň práce
Viz výše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK