Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium difrakčních ep interakcí na hadron-elektronovém collideru
Název práce v češtině: Studium difrakčních ep interakcí na hadron-elektronovém collideru
Název v anglickém jazyce: Tha study of diffractive ep interactions at Hadron-Electron Collider
Klíčová slova: ep interakce, collider, difrakce, nabité proudy, účinný průřez, luminosita, Monte Carlo program RAPGAP
Klíčová slova anglicky: ep interactions, collider, diffraction, charge currents, cross section, luminosity, Monte Carlo program RAPGAP
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2012
Datum zadání: 25.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radek Žlebčík, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je odhad (s pomocí Monte Carlo modelu RAPGAP) velikosti účinného průřezu difrakčních ep interakcí probíhajících přes nabité proudy na budoucím collideru hadronů a elektronů. Stavba tohoto urychlovače s energií protonů 7 TeV a elektronů 60 GeV je plánována v CERNu. Práce by se měla soustředit na otázky výběru tohoto typu interakcí (užitím metody velké mezery v rapiditách).
Seznam odborné literatury
A Large Hadron Collider at CERN, Journal of Physics G, Vol. 39, N.7, July 2012 a další práce týkající se collideru LHeC, disertační práce pojednávající o difrakci na experimentu H1 v DESY
Předběžná náplň práce
Uvažuje se o stavbě collideru elektronů s protony LHeC v CERNu (r. 2022) a v současné době se připravuje fyzikální program pro tento urychlovač. Jedním ze zajímavých témat, které se (bohužel s nedostatečnou statistikou případů) studovaly na ep collideru HERA v DESY jsou difrakční ep interakce probíhající výměnou nabitých proudů. Collider s větší energií umožní studovat tyto interakce do mnohem větších detailů. Tématem práce by měl být přibližný odhad statistiky takových interakcí na collideru LHeC.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The LHeC ep collider will be built at CERN (2022) and now the physical program is prepared. One of interesting topics studied as well in ep collider HERA at DESY (unfortunately with small statistics of events) is the study of diffractive charge current interactions. Collider with larger energy will give the possibility to study such events in a more detailed way. The aim of this work will be the estimation of the possible statistics of these interactions at LHeC collider.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK