Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hudební produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989
Název práce v češtině: Hudební produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Music productions at the open air Revolving theatre in Český Krumlov after the year 1989
Klíčová slova: Otáčivé hlediště, r. 1989-2012, opera, Jihočeské divadlo, Joan Brehms, dramaturgie opery, kulturní management, open-air divadla, Rigoletto, Mario de Rose
Klíčová slova anglicky: Revolving Theatre Český Krumlov, 1989 – 2012, Opera, South Bohemian Theatre, Joan Brehms, Dramaturgy of Opera, Cultural Management, Open-air Theatres, Rigoletto, Mario de Rose Revolving Theatre Český Krumlov, 1989 – 2012, Opera, South Bohemian Theatre, Joan Brehms, Dramaturgy of Opera, Cultural Management, Open-air Theatres, Rigoletto, Mario de Rose
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2012
Datum zadání: 02.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se zaměří na hudební inscenace, které Jihočeské divadlo České Budějovice uvedlo po roce 1989 v parku českokrumlovského zámku, vybaveného otáčivým hledištěm. Bude sledovat dramaturgickou skladbu hudebních inscenací a u vybraných inscenací též jejich realizaci. Pokusí nalézt a pojmenovat jejich specifika ve vztahu k ojediněle prostorově řešenému přírodnímu divadlu a definovat přínosy i limity, jaké specifický divadelní prostor přináší sledovanému žánru.
Seznam odborné literatury
ČERNÝ, Jiří. Opony a horizonty Jihočeského divadla. České Budějovice: Jih, 1998.MAŘÍKOVÁ, Bohuslava. Jihočeské divadlo – devadesát není sto. Prof. Publishing: České Budějovice, 2009.
DVOŘÁK, Jan. Joan Brehms. Praha: Divadelní ústav, 1987.
FRIDRICH, Milan. 30. kapitol o JDF. České Budějovice: 1966.
HASAL, Petr – ONDRA, Jaroslav – PAVLOVÁ, Vladimíra – ŘIHOUT, František. Otáčivé hlediště Český Krumlov/ padesát let jedinečného divadla. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 2008.
HOSTOMSKÁ, Anna. Průvodce operní tvorbou. Praha : Svoboda-Libertas, 1993.KRNÍNSKÝ, Jan, Matěj. Příběhy krumlovské točny. [Krnín]: Růže, 2009.
MAŘÍKOVÁ, Bohuslava. Jihočeské divadlo – devadesát není sto. Prof. Publishing: České Budějovice, 2009.
SPURNÁ, Helena. Hudební divadlo jako výzva. Praha: Národní divadlo, 2004.
ŠESTÁK, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Praha: Kant, 2012.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.
VRBKA, Tomáš. Giuseppe Verdi Rigoletto. Praha: Národní divadlo, 1988.

Recenze k inscenacím v denním i odborném tisku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK