Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis and Experimental Comparison of Graph Databases
Název práce v češtině: Analysis and Experimental Comparison of Graph Databases
Název v anglickém jazyce: Analysis and Experimental Comparison of Graph Databases
Klíčová slova: grafové databáze, NoSQL, benchmark, experimentální porovnání
Klíčová slova anglicky: graph databases, NoSQL, benchmark, experimental comparison
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2012
Datum zadání: 19.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of the thesis is a research on possibilities and limitations of a new set of database systems called graph databases which belong to the set of NoSQL databases. The author will first study and describe basic characteristics of various types of NoSQL databases (key-value, document, column-family, graph, ...) in general and provide an overview of general features of graph database systems. Next, (s)he will select a representative set of existing implementations of graph databases and compare their key features. The core of the work will be an experimental comparison of the systems, accompanied with a respective extensible framework.
Seznam odborné literatury
http://nosql-database.org/

Sherif Sakr - Eric Pardede: Graph Data Management: Techniques and Applications

Eric Redmond - Jim R. Wilson: Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement

Pramod J. Sadalage - Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence

Tom White: Hadoop: The Definitive Guide

Eelco Plugge - Tim Hawkins - Peter Membrey: The Definitive Guide to MongoDB: The NoSQL Database for Cloud and Desktop Computing

Shashank Tiwari: Professional NoSQL
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK