Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam slovanských motivů v díle K.J. Erbena a B. Němcové (v kulturologické perspektivě)
Název práce v češtině: Význam slovanských motivů v díle K.J. Erbena a B. Němcové (v kulturologické perspektivě)
Název v anglickém jazyce: Slavic motives and their function in the works of K.J. Erben and B. Němcová (cultural studies)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2012
Datum zadání: 01.10.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2012
Datum a čas obhajoby: 20.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
  doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK